Hệ Thống Điển Hình
Hệ Thống Điển Hình

                           Sơ đồ điều khiển tổng quát

1- Bộ điều khiển trung tâm.

Tùy theo nhu cầu điều khiển và chi phí đầu tư ta có thể sự dụng bộ điều khiển 

2- Thiết bị điều khiển đèn

+  Z-Wave Switch: ví dụ Aeon Labs, MCOhome

 

+ Z-Wave Dimmer, ví dụ Aeon Labs,

3- Khóa cữa thông minh Z-Wave.

Kwikset, Yale, Schlage

4- Hệ thống Ip Camera:

Foscam IP camera

Foscam FI8918W Black Wireless IP Camera

5- Hệ thống các cảm biến

+ Motion Sensor: 

Fibaro FGMS-001 Z-Wave Motion Sensor

+ Door/window sensor

 Fibaro FGK101 Z-Wave Door/Window Sensor

+Temperature / Humidity Sensors  

 + Smoke / CO Detectors

Everspring ST814-2 Z-Wave Temperature & Humidity Sensor      

6- Giao tiếp TV, Audio, Máy lạnh

Global Cache WF2IR Wifi to IR Controller

Global Cache WF2IR Wifi to IR Controller

7- Hệ thống an ninh, quản lý nước, ....

EcoNet EBV105 Z-Wave 1/2

Chi tiết các thiết bị xem thêm tại: 

http://smarthomesystem.com.vn/San-Pham.html

 

 Copy right by:  NHÀ THÔNG MINH - SMARTHOMESYSTEM.COM.VN

0936.441.116