Cảm Biến Z-Wave
Cảm Biến Z-Wave

TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR
1,720,000 đ

Smoke and Carbon Monoxide Detector
1,890,000 đ

Cảm biến nước tràn, Fibaro FGFS101 Z-Wave Flood Sensor
1,965,000 đ

Cảm biến chuyển động, Fibaro FGMS-001 Z-Wave Motion Sensor
1,965,000 đ

Contac cữa, door sensor, Fibaro FGK101 Z-Wave Door/Window Sensor
1,550,000 đ

Cảm biến chuyển động, Ecolink PIR-ZWAVE2 Z-Wave Motion Sensor
1,566,580 đ

Contac cữa, door sensor, Ecolink DW-ZWAVE2 Door / Window Sensor
1,373,440 đ

Contac cữa nhà xe, Ecolink TILT-ZWAVE2 Garage Door Tilt Sensor
1,300,000 đ

Đồng hồ điện điều khiển từ xa, Aeon Labs Aeotec DSB28-ZWUS Z-Wave Home Energy Meter
3,163,320 đ

Cảm biến nước tràn, water sensor, Aeon Labs Aeotec DSB45-ZWUS Z-Wave Water Sensor
1,776,888 đ

Contac cữa, Aeon Labs Aeotec DSB29-ZWUS Z-Wave Door/Window Sensor
1,350,000 đ

Cảm biến chuyển động, nhiệt độ, độ ẩm...Aeon Labs Aeotec ZW100-A Z-Wave Multisensor 6 GEN5
2,146,000 đCopy right by:  NHÀ THÔNG MINH - SMARTHOMESYSTEM.COM.VN

0936.441.116